Oddělení archeologie středověku

Hlavní výzkumné úkoly oddělení archeologie středověku jsou z časového hlediska soustředěné do období raného a vrcholného středověku a období postmedieválního, tedy historických období s největším impaktem na tvorbu národní i lokální kulturní identity. Stejně jako v ostatních obdobích zkoumaných archeologickými metodami, hlavními prameny jsou pozůstatky sídelních struktur a doklady pohřební a hmotné kultury. Volba aktuálně řešených témat vychází z nálezového fondu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., který spravuje archeologickou dokumentaci několika významných raně středověkých lokalit od počátku jejich výzkumu. Druhým důležitým faktorem pro volbu témat je propojení výsledků archeologického bádání v rámci širšího středoevropského prostoru.
Součástí oddělení archeologie středověku jsou dvě tematická pracoviště (Pražský hrad, Vyšehrad).

Členové oddělení
Vedoucí oddělení: Mgr. Jana Maříková-Kubková Ph.D.
Zástupce vedoucí: Mgr. Gabriela Blažková Ph.D.

František Adámek
PhDr. Ivana Boháčová Ph.D.
Mgr. Petr Čech
Ladislav Damašek
Veronika Dillingerová
Soňa Dvořáčková Hendrychová
PhDr. Jan Frolík CSc.
Mgr. Jan Hasil Ph.D.
RNDr. Iva Herichová
Mgr. Josef Hložek Ph.D.
Miloslava Housková
Ivana Hrušková
Prof. PhDr. Jan Klápště CSc.
Markéta Košařová
Jan Kremer
Kateřina Levá
Mgr. Pavlína Mašková
Jana Michaličová Nováková
Michal Mrva
PhDr. Bořivoj Nechvátal CSc.
Vanda Pincová
Jan Podhorský
PhDr. Naděžda Profantová CSc.
Lucie Raslová
Dr. Jakub Sawicki
Prof. PhDr. Petr Sommer CSc.
Mgr. Pavla Tomanová
PhDr. Kateřina Tomková Ph.D.
Petr Vágner
Katarína Válová
Mgr. Ladislav Varadzin Ph.D.
Mgr. Filip Velímský