Oddělení archeologie středověku

Hlavní výzkumné úkoly oddělení archeologie středověku jsou z časového hlediska soustředěné do období raného a vrcholného středověku a období postmedieválního, tedy historických období s největším impaktem na tvorbu národní i lokální kulturní identity. Stejně jako v ostatních obdobích zkoumaných archeologickými metodami, hlavními prameny jsou pozůstatky sídelních struktur a doklady pohřební a hmotné kultury. Volba aktuálně řešených témat vychází z nálezového fondu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., který spravuje archeologickou dokumentaci několika významných raně středověkých lokalit od počátku jejich výzkumu. Druhým důležitým faktorem pro volbu témat je propojení výsledků archeologického bádání v rámci širšího středoevropského prostoru.
Součástí oddělení archeologie středověku jsou dvě tematická pracoviště (Pražský hrad, Vyšehrad).

Členové oddělení
Vedoucí oddělení: Mgr. Jana Maříková-Kubková Ph.D.
Zástupce vedoucí: Mgr. Gabriela Blažková Ph.D.

Bc. František Adámek
PhDr. Boháčová Ivana Ph.D.
Mgr. Čech Petr
PhDr. Eva Černá
Ladislav Damašek
Mgr. Veronika Dilingerová
PhDr. Dvořáčková Soňa
PhDr. Jan Frolík CSc.
Mgr. Jan Hasil Ph.D.
RNDr. Iva Herichová
PhDr. Josef Hložek Ph.D.
Miloslava Housková
Mgr. Iva Hrušková
prof. PhDr. Jan Klápště CSc.
Mgr. Jan Kremer
Mgr. Kateřina Levá
Mgr. Pavlína Mašková
Bc. Jana Michaličová Nováková
Mgr. Michal Mrva
PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc.
Vanda Pincová
Mgr. Jan Podhorský
PhDr. Naďa Profantová, CSc.
Lucie Raslová
Dr. Jakub Sawicki
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
Mgr. Pavla Tomanová
PhDr.Kateřina Tomková, Ph.D.
Mgr. Petr Vágner
Katarína Válová
Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.