Rada ARÚ

Rada ARÚ Praha byla zvolena dne 14. 12. 2016, a to v následujícím složení:
 
Interní členové:
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (předseda)
doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D. (místopředseda)
Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.
PhDr. Helena Březinová, Ph.D.
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
 
Externí členové:
doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (JČM Č. Budějovice, JU Č. Budějovice)
doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. (FF Univerzity Palackého Olomouc)
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. (UKAR FF UK Praha)
 
Tajemnice:
Mgr. Kristína Jarošová