RNDr. Vysloužilová Barbora PhD.

Department: Department of the Natural Sciences and Archaeometry
Job: Geoarchaeologist
Telephone Number: +420 257 014 315
e-mail: vyslouzilova@arup.cas.cz
Specialization: Geoarchaeology, pedology, palaeoecology, physical geography

Selected bibliography:

2014
Vysloužilová, B. Ertlen, D.; Šefrna, L., Novak, T., Viragh, K., Rué, M., Campaner, A., Dreslerová, D. & Schwartz, D.; et al.: Investigation of vegetation history of buried chernozem soils using near-infrared spectroscopy (NIRS). Quaternary International, vol. 365, p. 203-211: Investigation of vegetation history of buried chernozem soils using near-infrared spectroscopy (NIRS). DOI 10.1016/j.quaint.2014.07.035. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Z1xUcQs83oAQ2p32lkk&page=1&doc=1

Vysloužilová, B., Danková, L., Ertlen, D., Novák, J., Schwartz, D., Šefrna, L., Delhon, C., Berger, J.-F., 2014. Vegetation history of chernozems in the Czech Republic. Vegetation History and Archaeobotany. Vol. 23, 97-108 DOI 10.1007/s00334-014-0441-7.

2012
Vysloužilová, B., Kliment, Z., 2012. Modelování erozních a sedimentačních procesů v malém povodí. Geografie 117, 170–191.

Kliment, Z., Langhammer, J., Kadlec, J., Vysloužilová, B. 2012. Present changes in water soil erosion hazard and the response suspended sediment load. In: Die Elbe und ihre Sedimente, Hamburg (Ch. Wolf Eds.), Programmkomitee des Magdeburger Gewässerschutzseminars p. IKSE, Hamburg, 152-154.

2008
Kadlec, J., Kliment, Z., Vysloužilová, B. 2008. Erozní ohrožení a jeho změny v povodí Opavy po soutok s Moravicí. In: Langhammer: Údolní prostor jako prostor ovlivňující prostor a následky povodní. Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, UK. Praha, s. 159-168.

Research Gatehttp://www.researchgate.net/profile/Barbora_Vyslouzilova