Prof. PhDr. Sommer Petr CSc., DSc.

Department: Department of medieval archaeology
Job: Archaeologist, Chairman of the Council of the IoA
Telephone Number: + 420 257 014 360
e-mail: sommer@arup.cas.cz
Specialization: archaeological and construction-historical research of cloisters, study of church orders in Bohemia
Projects:
IAA800020806
GA404/05/2099
GA404/02/0756

Projects:
Přemyslovci, budování českého státu a národa, program „Podpory projektů cíleného výzkumu“, GAAV ČR, 2005-2009

Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost, Centrum základního výzkumu, MŠMT ČR, 2005-2009

Komentovaná digitální databáze ikonografických a geodetických pramenů ke stavebním dějinám českých klášterů, GAČR, 2005-2008

Member of the international project „Christianisation and State Formation in Early Mediaeval Europe”, University of Cambridge, project director – prof. Nora Berend, 2002-2004

Beneditini a počátky sakrální architektury v Čechách, GAČR 2002-2004

Databáze pramenů raného středověku v ČR, co-ooperator of the project conducted by the National Museum and financed by the Ministery of Finance CZ, 2000-2001

Europas Mitte um 1000, international exhibition (CZ, Germany, Hungary, Poland, Slovakia), 1998-2002

Selected pilot publications from recent years:

2005: Základová obětina z mochovského kostela, Sborník Katolické teologické fakulty UK, Dějiny umění-historie II (Sborník k poctě Jiřího Kuthana), Praha, 493-496.

2004: Smlouva o výstavbě křížové chodby v minoritském klášteře v Jindřichově Hradci jako snímek středověkého každodenního života, in: Verba in imaginibus, ed. M. Nodl, P. Sommer, E. Doležalová, Praha, 113-128.

2003 (together with M. Richter – P. Břicháček):, Archeologie k miléniu ostrovského kláštera, 1000 let kláštera na Ostrově (999-1999), Praha, 13-28.

2003: Dopis Dušanu Třeštíkovi, Dějiny ve věku nejistot, Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha, 268-275.

2002 (together with Třeštík, D. – Žemlička, J. eds.): Střed Evropy okolo roku 1000, Prague.

2002 (together with Třeštík, D. – Žemlička, J. eds.): Stred Európy okolo roku 1000, Prague.

2002: Prokopský esej (k jubileu roku 2003), Sázavsko, 4-25.

2002: Česká věda v kontextu evropské spolupráce, Střed Evropy okolo roku 1000, digitální prezentace výstavy reprezentující v rámci vybraných deseti projektů aktivity AV ČR, projekt č. LP01025 podporovaný MŠMT, řešitelka D. Dvořáková, Praha.

2001: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha (Garamond)

2000: Smrt kněžny Ludmily a začátky české sakrální architektury, Český časopis historický 98/2, 229-260

2000: Heidnische und christliche Normen im Konflikt-Die Vorstellungswelt der böhmischen Gesellschaft im frühen Mittelalter, in: Prozesse der Normbildung und Normveränderung im mittelalterlichen Europa, hsg. Doris Ruhe, Karl-Heinz Spieß, Stuttgart, 161-186.

2000: Europas Mitte um 1000, Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Bd. 1, Stuttgart, Die Christianisierung Böhmens aufgrund archäologischer, kunsthistorischer und schriftlicher Quellen, 401-404, Christliche Architektur und Kunst im böhmischen Staat um das Jahr 1000 (s A. Merhautovou), 411-417, Das Kloster Břevnov, 418-419, Das Kloster Ostrov (Insula) bei Davle, 420-421, Das Kloster Sazau (Sázava), 422-423, Die christlichen Bestattungen, 426-429.