Prof. PhDr. Pavlů Ivan DrSc.

Department: Department of prehistorical archaeology
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 257 014 358
e-mail: pavlu@arup.cas.cz
Specialization: Neolithic
Projects:
DF12P01OVV032
GA404/09/0623
IAA800020701
ICE800020702
GA404/03/0361
ICE8002207
IAA8002104
IAE9002005
GA404/99/M033
IAE9002801
IAE9002702
IAA9002601
GA404/95/0524

 

Publications on Sale:
978-80-87365-77-9
978-80-87365-55-7
978-80-87365-32-8
978-80-87365-29-8
978-80-86124-71-1
978-80-86124-67-4
978-80-87365-22-9
80-86124-55-X
80-86124-33-9

He specializes in the Neolithic, settlement archaeology, and geaarchaeology.

Projects:
Podunajská skupina LnK (1995-1997, together with J.Rulf, GAČR 404/95/0524).

Archeologický výzkum-teorie a praxe (1995, together with M. Popelka, MŠ 0844).

Osídlení, obživa a kultura neolitického sídliště (1996-1998, A9002601).

publishing grant , Močovice (1997, E9002702).

publishing grant , Bylany. Varia1 (1998, E9002801).

The Postpaleolithic Development Towards the Neolithic, Turecko (1998-1999, Mellon Fundation).

Počátky antropogenní činnosti v aluviu Doubravy (grant GAV, č. A80002104 na léta 2001-2004). Mnohostranný průzkum území v regionu Kutná Hora-Čáslav, odkud nebylo dosud známo pravěké osídlení.

Archeogeografie neolitických sídleních areálů (grant GAČR, č. 404/03/0361 na léta 2003-2005). Analýza sídlištních nálezů metodami GIS.

Selected publications from recent years:
2000: Life on a Neolithic Site.

2002 (ed.): Bylany Varia 2

1998 (ed.): Bylany. Varia 1. Prague

1998: Minulost a přítomnost archeologie v muzeu. Neolitické sídliště v Močovicích, (okr. Kutná Hora), 270.