PhDr. Šumberová Radka Ph.D.

Department: Department of prehistorical archaeology – Kutná Hora
Job: Archaeologist, Head of the Kutná Hora department
Telephone Number: + 420 327 511 730
e-mail: sumberovaarup.cas.cz
Specialization: settlement archaeology, regional archaeology, processing of numerous ceramic collections
Projects:
15-16963S
DF12P01OVV032
IAA800020503

 

Publications on Sale:
978-80-87365-57-1

She specialises in the settlement archaeology and problems surrounding the treatment of large ceramic assemblages.

Projects:
Vnitřní a vnější vazby neolitického sídelního areálu (GA AV ČR, IAA800020503, 2005-2007)

Velim, site from the middle Bronze Age Period (1993-1995: British Academy, Society of Antiquaries a University of Durham chief of project prof. A.F.Harding.), (1994-1996: chief of project Dr. J.Hrala)

Selected publications from recent years:
2005 (together with Valentová, J.): Osídlení povodí Klejnárky v době římské, Bylany Varia 3, 133-154, Archeologický ústav Praha.

2005: Eine Siedlung der Hügelgräber- und Lausitzer Kultur in Čáslav-Na Skále, Kr.Kutná Hora. In: Popelnicová pole a doba halštatská. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, Supplementum 1, 535-540.

2002: Únětice-culture Settlements within the Kutná Hora Region, Bylany Varia 2, 125-136, Archeologický ústav Praha.

2000 (together with Hrala,J., Vávra,M.): Velim. A Bronze Age fortified site in Bohemia. Praha.

2000: The settlement of the floodplaine of the lower Vrchlice in prehistory, Archeologické rozhledy 52, 261-302.