PhDr. Nechvátal Bořivoj CSc.

Department: Department of medieval archaeology – Vyšehrad
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 224 918 758
e-mail: arupraha@arup.cas.cz
Specialization: Přemyslid stronghold at Vyšehrad, medieval forts and castles
Projects:
GAP405/10/2334
PK01P04OPP005

 

Publications on Sale:
978-80-87365-23-6

He specializes in medieval fortress castles, and the Přemyslid-dynasty hillfort at Vyšehrad.

Projects:
Chapter church of St. Peter and Paul on Vyšehrad.

Selected publications from recent years:

in press:

V. Moucha – B. Nechvátal – L. Varadzin et all.: Knížecí a královská akropole na Vyšehradě. Svědectví archeologie. Praha.

2014

Boháčová, I. – Nechvátal, B. : Historie a současná obnova archeologického areálu s bazilikou sv. Vavřince v prostoru NKP Vyšehrad, Zprávy památkové péče 1, 11-3 (PDF).

Kašička, F. – Nechvátal, Bořivoj
Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku.
[Castles, small castles and strongholds in the Strakonice, Blatná and Vodňany regions.]
2. dopl. a rozš. – Strakonice : Muzeum středního Pootaví, 2014. 630 
.

Kašička, F. – Nechvátal, Bořivoj
Ze stavebního vývoje hradu ve Strakonicích.
[Building history of Strakonice castle.]
Archaeologia historica. Roč. 39, č. 2 (2014),  519-537

2012

Nechvátal, Bořivoj: Od středověkého opevnění Vyšehradu k raně barokní citadele. In Nechvátal, B. (ed.). Královský Vyšehrad IV. Sborník příspěvků ze semináře 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha : Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 2012, S. 219-283. ISBN 978-80-260-3423-0. [940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha, 16.09.2010, CZ].

Nechvátal, Bořivoj: Anton Otte. Moje cesta na Vyšehrad (s proboštem Mons. A. Ottem rozprávěl B. Nechvátal). In Nechvátal, B. (ed.). Královský Vyšehrad IV. Sborník příspěvků ze semináře 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha : Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 2012, S. 452-454. ISBN 978-80-260-3423-0. [940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha, 16.09.2010, CZ].

Nechvátal, Bořivoj – Stránská, Petra – Světlík, Ivo: Radiouhlíkové datování raně středověkého pohřebiště v Radomyšli u Strakonic. Archaeologia historica, 2012, Roč. 37, č. 2, s. 497-505. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj: Seminář – 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. In Nechvátal, B. (ed.). Královský Vyšehrad IV. Sborník příspěvků ze semináře 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha : Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 2012, S. 466-473. ISBN 978-80-260-3423-0. [940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha, 16.09.2010, CZ].

Nechvátal, Bořivoj: Životní jubileum Jarmily Princové-Justové. Archeologické rozhledy, 2012, Roč. 64, č. 2, s. 366-367. ISSN 0323-1267

Nechvátal, Bořivoj: Jubileum Jarmily Princové-Justové. Archaeologia historica, 2012, Roč. 37, č. 2, s. 809-810. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj – Novák, J. – Zavřel, J. Záchranný archeologický výzkum na raně středověkém hradišti v Šárce. Archaeologia historica, 2012, Roč. 37, č. 2, s. 401-418. ISSN 0231-5823.

2011

Nechvátal, Bořivoj: Seminář – 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archaeologia historica, 2011, Roč. 36, č. 2, s. 632-633. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj: K středověkému opevnění Vyšehradu. Archaeologia historica, 2011, Roč. 36, č. 1, s. 193-221. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj: Záchranný výzkum v poloze tzv. “Tomanovny” na raně středověkém pohřebišti v Radomyšli u Strakonic. Archaeologia historica, 2010, Roč. 35, 1-2, s. 121-134. ISSN 0231-5823.

2010

Nechvátal, Bořivoj: K výzkumu předrománské sakrální stavby na Vyšehradě. In Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 267-279,794-796. ISBN 978-80-7422-027-2.

Nechvátal, Bořivoj: Zemřel fotograf české a moravské archeologie Alois Kleibl (1915-2009). Archaeologia historica, 2010, Roč. 35, 1-2, s. 482-483. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj: Zemřela Dagmar Hejdová (1920-2009). Archaeologia historica, 2010, Roč. 35, 1-2, s. 481-482. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj – Bek, F. – Sychra, V.: Atomová absorpční analýza denárového depotu z raně středověkého pohřebiště z Vrbna u Mělníka. Archaeologia historica, 2010, Roč. 35, 1-2, s. 451-461. ISSN 0231-5823.

2009

Nechvátal, Bořivoj – Kyselý, René – Rybařík, V. – Stránská, Petra – Varadzin, Ladislav – Zavřel, J.: Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Archeologický výzkum. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2009. 432 s. ISBN 978-80-87365-23-6.

Nechvátal, Bořivoj: Vzpomínka na Ivana Borkovského *8.9.1897 – +17.3.1976. Archaeologia historica, 2009, Roč. 34, -, s. 864-866. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj: Renesanční sklepy v Radomyšli u Strakonic. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2008, Roč. 21, -, s. 317-322. ISSN 0231-8237.

Nechvátal, Bořivoj: Archeologický výzkum kostela sv. Markéty ve Strakonicích. Archaeologia historica, 2009, Roč. 34, -, s. 775-792. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj: Bazilika sv. Vavřince. Celkový plán archeologických výzkumů v oblasti baziliky sv. Vavřince. 2009.

2008

Nechvátal, Bořivoj: Kodex vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále [recenze]. Archaeologia historica, 2008, Roč. 33, -, s. 577-578. ISSN 0231-5823. [Orig.: Merhautová, A. – Spunar, P. Kodex vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále. Praha, 2006. 218 s].

Blajerová, Miroslava – Nechvátal, Bořivoj: K demografii raněstředověkých pohřebišť v Čechách na příkladu Radomyšle u Strakonic. Archaeologia historica, 2008, Roč. 33, -, s. 399-418. ISSN 0231-5823.

Nechvátal, Bořivoj – Křemen, M.: Digitální model terénu slovanského hradiště v Branišovicích u Českých Budějovic. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2008, Roč. 21, -, s. 247-257. ISSN 0231-8237.

Renesanční sklepy v Radomyšli u Strakonic, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 21, 319-325.

2005

2005: Rotunda sv. Martina na Vyšehradě – Die St. Martin Rotunde in Prag – Vyšehrad, Archaeologia historica 30, 351-358.