PhDr. Frolíková Drahomíra Ph.D.

Department: Department of rescue excavations
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 733 575 289
e-mail: frolikova@arup.cas.cz
Specialization: Early Middle Ages, Great Moravian stronghold at Uherské Hradiště, pottery
Projects:
14-36938G
PK00P04OPP010

Projects:
A Great Moravian enclosure in Uherské Hradiště and the floods in the 9th and 20th century, MK ČR 2000-2002

Uherské Hradiště (since 1998). Processing of archaeological records from the excavations at Otakarova street. They cover all periods of development of a central Great Moravian hillfort.

Selected publications from recent years:
2004: Projevy magie v pohřebním ritu slovanských plochých kostrových pohřebišť na Moravě a v Čechách. In: E. Kazdová – Z. Měřínský – K. Šabatová (eds.), K poctě Vladimíru Podborskému, 509-515. Brno.

2004: Zvířecí kosti z 8.-10. století v Uherském Hradišti a jejich zpracování. Předběžná zpráva. In: G. Fusek (ed.), Zborník na počesť Dariny Bialekovej, 75-80. Nitra.

2003: Olověný křížek z Uherského Hradiště – Otakarovy ulice / Lead Cross from Uherské Hradiště – Otakarova Street. Archaeologia Historica 28, 553-560.

2001: Výzkum na Otakarové ulici v Uherském Hradišti. Některé otázky vývoje velkomoravského hradiska / Grabungen in der Otakarova-Strasse in Uherské Hradišti einige Fragen der Entwicklung des grossmährischen Brugwalls. In: L. Galuška P. Kouřil – Z. Měřínský: Velká Morava mezi východem a západem / Grossmähren zwischen West und Ost, Spisy AÚ AV ČR Brno 17, 115-121.

2000: Keramika z Uherského Hradiště technologický vývoj v 9. století / Die Keramik von Uherské Hradiště technologische Entwicklung im 9. Jahrhundert. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I, 207-216.