Mgr. Velímský Filip Ph.D.

Department: Department of prehistorical archaeology – Kutná Hora
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 327 511 730, + 420 327 511 731, + 420 723 821 287
e-mail: velimsky@arup.cas.cz
Specialization:

Projects:
internal: raně středověké osídlení Kutnohorska, výzkum raně středověkého hradiště v Malíně, okr. Kutná Hora

Selected pilot publications from recent years:
2005: Malín, okr. Kutná Hora, stávající stav a perspektivy dalšího výzkumu malínského hradiště. In: Archeologie doby hradištní v Čechách.