Mgr. Válová Katarína

Department: Department of medieval archaeology – Prague Castle
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 224 373 350
e-mail: valova@arup.cas.cz
Specialization: Medieval archaeology, history of archaeology, political archaeology
Projects:

Projects:
Cradles of European Culture, Francia Media, Program Culture 2007-2013, (2010-2015): http://www.cradlesec.eu

www.heritage-route.eu

Dědictví Karla Velikého/The legacy of Charlemagne, výstava

Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech

*

Publications:
Krupičková, Š – Válová, K. 2011: „Qualis vita, finis ita”. Non-standard burials at Great Moravian localities and two views on this problem — a result of the belief in revenants (cultic interpretation) or a reflection of social differences (social interpretation)?, In: Funeralia Lednickie -Spotkanie 13, Poznań 2011, s. 77–95.

Maříková-Kubková, J. – Tomanová, P. – Válová, K. 2015: Struggle for identity in the Czech and Slovak republic: The Myths of Magna Moravia and the Přemyslid State, In: Archaeological review from Cambridge, Archaeology: Myths within and without, in press.

Academia:
https://cas-cz.academia.edu/KatarinaValova