Mgr. Uramová Valéria

Department: Department of medieval archaeology – Prague Castle
Job: Documentator
Telephone Number: +420 773 279 319
e-mail: valeria.uramova@gmail.com

Bibliography:

– Uramová, V. (in press): Ikonografické pramene pre poznanie rímskych záhrad od 2. storočia n. l., OAN 2014.
– Uramová, V. 2013: Rímske záhrady na konci antiky a ich odkaz v záhradách stredoveku. Praha FF – UK (unpublished MA thesis).
– Bělohoubková, D. – Bouzková, A. – Honzl, J. – Uramová, V. 2012: Several Italic vases from the Duchcov and Velké Březno castles. In: Studia Hercynia XVI/2, p. 35 – 37
– Uramová, V. 2010: Rímske záhrady v antike. Praha – FF UK (unpublished Bc thesis).

Academia.edu