Mgr. Smíšek Kamil

Department: Department of prehistorical archaeology
Job: Archaeologist, numismatics
Telephone Number: + 420 257 014 340
e-mail: smisek@arup.cas.cz
Specialization: Archaeology of the La Tene, Roman and Migration Periods, application of modern prospection methods, coin finds and their archaeological contexts, finds of Medieval and Modern Period coins and tokens

Complete bibliography

Monographies:

(together with Blažková, K. – Hrnčiřík, P. – Roub, J. – Černý, J. – Daněček, D. – Šámal, Z. – Matoušek, V. – Čepička, L.): Bitva u Rakovníka 1620. Muzeum TGM Rakovník–Agroscience Chrášťany 2011.

 

Papers:
2014
(s Blažková, K. – Novák, V. – Šámal, Z.): Zlomek sámánovské mince objevený na hradišti Dřevíč (okr. Rakovník) v kontextu raně středověkých českých a moravsko-slezských nálezů islámského stříbra, Numismatický sborník 28/1, 2014, 43 – 56.

2013
(spolu s L. Polanským a J. Boublíkem): Ztracené a v místě jedinečné – nálezy mincí a příbuzného materiálu na hradě. In: Kolektiv autorů: Humpolec v zrcadle času V. Archeologie na Humpolecku. Humpolec 2013.
(s Daněček, D.): Nález dánské mince z konce 16. století z Turska (okr. Praha-západ). Numismatické listy 68, 2013, 70 – 73.
(s Schenk, Z.): Nález kontramarkovaného norimberského početního penízu z 18. století v Lipníku nad Bečvou (okr. Přerov). Numismatické listy 68, 2013, 134 – 137.

2012
(se Smělý, T.): Nezvyklé dobové falzum bílého penízu Ferdinanda I. z nálezu v Klínci (okr. Praha-západ). Numismatické listy 67, 2012, 40–42.

2011
Nález drobné stříbrné mince z počátku 18. století v Tuchoměřicích (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 25, 2011, 185–186.
(s Daněček, D.): Nález drobné stříbrné mince ze 16. století v Tuchoměřicích (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 25, 2011, 175.
(s Zůbek, A.): Nález dobového mincovního falza z konce 13. Století z Brna. Příspěvek k poznání výrobní technologie. Numismatický sborník 26, 2011, 111–115.

2008
Nález měděné mince z období povstání Františka II. Rákocziho v Kardašově Řečici (okr. Jindřichův Hradec). Peníze v proměnách času VI., 2008, 135–138.

2007
Zajímavá „varianta“ početního penízu Rudolfa II. s letopočtem 1583 z českobudějovické mincovny. Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska a Kadaňska 39, 2007, 24–25.
Dobové falzum slezské grešle Leopolda I. s fiktivní letopočtem. Numismatický sborník 22, 2007, 160–161.
Nález mince z konce 16. století v Kostelci nad Labem (okr. Mělník). Numismatický sborník 22, 2007, 266.
Nález početního penízu norimberského mistra Hanse Krauwinckela I. z okolí Moravského Krumlova (okr. Znojmo). Numismatický sborník 22, 2007, 270–271.
(s Daněček, D.): Nález drobné norimberské mince z druhé poloviny 17. století z Holubic (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 22, 2007, 271.
(s Daněček, D.): Nález grešle Leopolda I. z Dolan (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 22, 2007, 272.
(s Hložek, J.): Nález drobné stříbrné mince z první čtvrtiny 18. století v Tuchoměřicích-Kněžívce (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 22, 2007, 273.
(s Kuča, M.): Čebín (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 48, 2007, 341–342.

2006
Zajímavé dobové falzum slezské grešle Leopolda I. Numismatický sborník 21, 2006, 202–203.
Nález drobné stříbrné mince z počátku 18. století ve Velkých Přílepech (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 21, 2006, 301.
(s Kuča, M.): Nález drobné měděné mince Marie Terezie z Brna-Žebětína. Numismatický sborník 21, 2006, 302–303.
(s Kuča, M.–Schenk, Z.–Šlajsna, J.): Veverská Bítýška (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 46, 2006, 229.
(s Kuča, M.–Vokáč, M.): Nález drobné měděné mince Marie Terezie z Jezeřan-Maršovic (okr. Znojmo). Numismatický sborník 21, 2006, 302.
(s Tomková, K.): Nález drobné stříbrné mince Ferdinanda II. v areálu slovanského hradiště Levý Hradec. Numismatický sborník 21, 2006, 284.
(s Vokáč, M.): Nález krejcaru Leopolda I. z Rouchovan (okr. Třebíč). Numismatický sborník 21, 2006, 300.
(s Vokáč, M.): Nález mince Leopolda I. ve Vacenovicích (okr. Třebíč). Numismatický sborník 21, 2006, 299–300.
(s Vokáč, M.): Nález bílého jednostranného penízu Ferdinanda I. ve Výčapech (okr. Třebíč). Numismatický sborník 21, 2006, 280–281.

2005
(s Militký, J.): Stříbrný odražek početního penízu Jiřího Zajíce z Hazmburka. Numismatický sborník 20, 2005, 141–143.
(s Schenk, Z.): Nález početního penízu norimberského mistra Hanse Lauffera I. z Horních Moštěnic. Numismatický sborník 20, 2005, 175–176.
(s Šlajsna, J.): Nový nález římské mince ze severozápadních Čech, Miscellanea Archaeologica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M 10-11, 2005-2006, 156–161.

2004
(s Kuča, M.): Sentice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 45, 2004, 130.

2002
(s Kuča, M.–Vokáč, M.): Jezeřany-Maršovice (k. ú. Jezeřany, okr. Znojmo). Přehled výzkumů 43, 2002, 156.
(s Kuča, M.–Žákovský, P.): Nové neolitické sídliště šáreckého stupně u Veverské Bítýšky, okr. Brno-venkov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M 7, 2002, 155–160.
(s Kuča, M.–Žákovský, P.): Veverská Bítýška (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 43, 2002, 150.
(s Kuča, M.–Žákovský, P.): Rozdrojovice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 43, 2002, 173.
(s Kuča, M.–Žákovský, P.–Vysloužil, P.): Ořechov (k. ú. Ořechovičky, okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 43, 2002, 164.
(s Kuča, M.–Žákovský, P.–Vysloužil, P.): Ořechov (k. ú. Ořechovičky, okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 43, 2002, 184.
(s Kuča, M.–Žákovský, P.–Vysloužil, P.): Ořechov (k. ú. Ořechovičky, okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 43, 2002, 223.
(s Schenk, Z.): Nové nálezy jednotlivých mincí z konce 18. a počátku 19. století na území města Přerova a jeho okolí. Materiály. Numismatické listy LVII, 2002, 86–88.

2000
(s Vojtěchovská, I.): Laténský objekt z Kamýka, obec Velké Přílepy (okr. Praha-západ). In memoriam Jan Rulf, Památky archeologické-Supplementum 13, 2000, 472–476.

1999
(s Vojtěchovská, I.): Velké Přílepy, okr. Praha-západ. Germánské osídlení horního toku Podmoráňského potoka. Archeologie ve středních Čechách 3, 1999, 175–192.
(s Vojtěchovská, I.–Sankot, P.–Smíšek, K.–Pleinerová, I.–Veselá, A.): Archeologické výzkumy Středočeského muzea v Roztokách u Prahy v roce 1997–1998. Středočeský vlastivědný sborník 17, 1999, 63–65.