Mgr. Řídký Jaroslav Ph.D.

Department: Department of prehistorical archaeology
Job: Deputy director of the Institute, PR officer, Archaeologist
Telephone Number: + 420 257 014 343
e-mail: ridky@arup.cas.cz
Specialization: Neolithic, Stroked Pottery culture, stone industry
Projects:
15-16963S
DF12P01OVV032

Specialization: Neolithic, mainly the later stage. Together with Mgr. P. Limburský he is taking part in the long-time research of a polycultural site in Velké Přílepy (excavations since 2001).

Selected publications from recent years:
2007 (together with I. Pavlů, C. Wawruschka, S. Gülcur): Grinding stones and handstones from the chalcolithic site of Güvercinkayasi (1996-2004). Anatolia Antiqua XV, 17-48.

2007 (together with L. Smejtek): Neolitické objekty z výzkumu u Kněžívky (Praha-západ) v r. 1998. Archeologie ve středních Čechách 11.

2005 (together with P. Nový a L. Šulová): Neolitické osídlení na katastru Horoměřic (Praha-západ). Menší záchranné akce a sběry k r. 2004. Archeologie ve středních Čechách 9.

2004 (together with P. Šída): Neolitické osídlení v Krnsku (Kamenná industrie). Archeologie ve středních Čechách 8, 125 – 135.

2003: Neolitické osídlení v Krnsku (okr. Mladá Boleslav) Povodí Strenického potoka v neolitu (dnešní stav poznání). Archeologie ve středních Čechách 7, 73-93.

Complete bibliography: PDF