Mgr. Maříková Kubková Jana Ph.D.

Department: Department of medieval archaeology – Prague Castle
Job: Head of the Prague Castle department, Archaeologist
Telephone Number: + 420 224 373 350, + 420 728 432 341
e-mail: marikova@arup.cas.cz
Specialization: Late Antiquity, Early Middle Ages, ecclesiastical architecture, medieval construction technologies, development of archaeological methods
Projects:
DF11P01OVV010
GA404/09/1661
GA404/07/1513
IAB8002103
GA404/97/1056

 

Publications on Sale:
978-80-89175-36-9; 978-80-87365-21-2

She specialises in the late Roman and early Mediaeval sacral architecture.

Projects:
Basilica S. Viti, Wenceslai, Adalberti et Sanctae Mariae et monasterium ecclesiae pragensis (2001-2004, GA AV IAB8002103)

Other activities:
investigation of the old royal sepulchre in the St. Venceslaus cathedral at the Prague Castle (2005)

cooperation with the long-term expozition Příběh Pražského hradu

Selected publications from recent years:
2005: Předběžná zpráva o průzkumu staré královské hrobky v chóru sv. Víta na Pražském hradě, Castrum Pragense 6, 99-123.

2005 (together with Foltýn, D.): Hrobová kaple knížete Břetislava II. při bazilice sv. Víta Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě

2004: Der Architektonische Rahmen der Taufliturgie in Ägypten, Archív Orientální 72, 257-272.

2004 (together with Tomková, K. – Frolík, J.): Hranice života, hranice zapomnění – pohřby význačných církevních představitelů na Pražském hradě v raném a vrcholném středověku, Archeologia historica 29, 203-223

2003: Le probleme des « baptisteres » haut-medievaux en Europe Centrale – les exemples de Grande-Moravie et des royaumes tcheque et polonais, Hortus artium medievalium 2002, 439-443, Zagreb.

2003: Příspěvek k poznání mimoestetických nároků na raně křesťanskou architekturu, Pražské egyptologické studie 1, 157-162