Mgr. Limburský Petr Ph.D.

Department: Department of prehistorical archaeology
Job: Archaeologist
Telephone Number: + 420 257 014 365
e-mail: limburskyarup.cas.cz
Specialization: Late Aeneolithic and Early Bronze Age, research and field work at the site of Vlíněves, Mělník district
Projects:
GA13-24252P
IAA800020904

 

Publications on Sale:
978-80-87365-98-4
978-80-87365- 65-6

Specialization: Late Aeneolithic, Early Bronze Age.

Projects (internal):
Výzkum polykulturní lokality ve Velkých Přílepech (together with J. Řídký) (since 2001)

Výzkum archeologického naleziště ve Vlíněvsi, okr. Mělník. (since 2004)

Selected publications from recent years:
Problematika kultury Somogyvár-Vinkovci v rané době bronzové v západní části Karpatské kotliny [nepublikovaná diplomová práce], Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha.