Mgr. Květina Petr Ph.D.

Department: Department of prehistorical archaeology
Job: Deputy director of the Institute, Head of the Department, Archaeologist
Telephone Number: + 420 257 014 363
e-mail: kvetina@arup.cas.cz
Specialization: Micro-spatial analyses of Neolithic settlements using GIS, formative processes
Projects:
GA14-07062S
DF12P01OVV032
GAP405/11/1590
GA404/03/0361

 

Publications on Sale:
978-80-86124-67-4

He specializes in the Later Stone Age and is interested in the problems of settlement archaeology (the deposition and post-deposition of artefacts). In the years 2000 he joined the Archaeological Expedition in Bylany.

Projects:
Archeogeografie neolitických sídelních areálů. Mikroprostorová analýza artefaktů. (2003-2005, GAČR 404/03/0361)

Selected publications from recent years:
2004: Mocní muži a sociální identita jednotlivců – prostorová analýza pohřebiště LnK ve Vedrovicích, Archeologické rozhledy 56/2, 383-392.

2002: Příspěvek k otázce formativních procesů archeologického materiálu, In: Bylany Varia 2, 21-38.

2001: K datování sídliště LnK v Úhřeticích, In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Plzeň, 95 – 101.

2001: Neolitické osídlení Chrudimska, Archeologické rozhledy 53/4, 682-703.