Mgr. Ježek Martin Ph.D.

Department: Department of medieval archaeology, Archeologické rozhledy editorial board
Job: Archaeologist, Chief editor
Telephone Number: + 420 257 014 381
e-mail: jezek@arup.cas.cz
Specialization: elite burials, funeral rite, symbolic, non-ferrous metals
Projects:
16-22207S

Martin Ježek on Academia.edu

Selected publications from recent years:

2016
2016: Functional, symbolic or ritual? On several tools from the furnishing of aristocratic burials in eponymous Vendel, Sweden. Archaeological and Anthropological Sciences 8, in press: DOI 10.1007/s12520-015-0234-7.

2015
2015: The disappearance of European smiths´ burials. Cambridge Archaeological Journal 25, 121-143.

2015 (with A. Pankiewicz, J. Zavřel): Touchstones from Ostrów Tumski in Wrocław. Archaeologia Polona 48 (2010), 58-77.

2014
2014: Touchstones from early medieval burials in Tuna in Alsike, Sweden. Journal of Archaeological Science 42, 422-429.

2014 (with M. Holub): Touchstones and mercury at Hedeby. Praehistorische Zeitschrift 89, 193-204.

2014: Der přemyslidische Jagdforst im 10.-13. Jahrhundert. Das Zusammenspiel von repräsentativen und wirtschaftlichen Ansprüchen. In: Fajt, J. et al. (Eds.), Křivoklát – Pürglitz. Jagd, Wald, Herrscherrepräsentation. Ostfildern: Jan Thorbecke, 209-216.

2013
2013: Touchstones of archaeology. Journal of Anthropological Archaeology 32, 713-731.

2013 (with J. Zavřel): Touchstones in graves from the Avar and Great Moravian periods. Archäologisches Korrespondenzblatt 43, 117-129 .

2013: Touchstones from early medieval burials in the collection of the State Archaeological Museum in Warsaw. Wiadomości Archeologiczne LXIV, 147-152.

2013 (with T. Płociński): Results of chemical microanalysis of selected stone artefacts from the collection of the State Archaeological Museum in Warsaw. Wiadomości Archeologiczne LXIV, 137-146.

2013 (with A. Krzyszowski, J. Zavřel): Early medieval touchstones from Sowinki, Greater Poland. Germania 91, 177-186.

2012
2012: Prubířský kámen raně středověké společnosti – Touchstones of early medieval society. Archeologické rozhledy 64, 26-58.

2012: Dva životy vsi v přemyslovském loveckém hvozdu. Bratronice v raném středověku – Two lives of a village located in a Přemyslid hunting forest: Bratronice in the Early Middle Ages. Historická geografie 38, 239-251.

2011
2011 (with J. Zavřel): Probiersteine als Prüfstein der Archäologie. Nachweis und Kontexte eines Hilfsmittels zur Metallanalyse im Mittelalter. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 39, 125-160.

2011: A mass for the slaves: from early medieval Prague. In: Macháček, J. and Ungerman, Š. (Eds.), Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Studien zur Archäologie Europas 14. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 623-642.

2011 (with J. Řídký, L. Varadzin, J. Zavřel): K železářské výrobě kolem přelomu 12. a 13. století v Knovízi, okr. Kladno – On 12th-13th centuries ironworks in Knovíz, Central Bohemia. Archeologické rozhledy 63, 331-339.

2011: Nad počátky Trutnova a jeho pivovarnictví – On the beginnings of Trutnov and its local beer brewing. Archeologické rozhledy 63, 621-643 (with P. Kočár).

2010
2010 (with J. Zavřel): Prubířské kameny mezi archeologickými nálezy – Touchstones among archaeological finds. Archeologické rozhledy 62, 608-628.

2009
2009 (with M. Chytráček, T. Lojek, A. Prokopová): K pre-historii dvou Měst pražských – On the pre-history of the two Towns of Prague. Archeologické rozhledy 61, 118-138.

2009 (with J. Kypta, J. Šulc): K hospodaření a kultuře bydlení na středočeském statku v raném novověku: příklad z Trněného Újezdu (okr. Kladno) – The possibility of studying the rural housing culture between the Middle Ages and the Early Modern period on the basis of sources from Trněný Újezd (Central Bohemia). Archeologické rozhledy 61, 697-714.

2007
2007: Jaroměřsko v raném středověku – The Jaroměř region in the Early Middle Ages. Archeologické rozhledy 59, 523-570.

2002
2002: Odkrycia wag skladanych w krajach czeskich. In: Civitas et villa, Wroclaw – Praha, 453-456.

2001
2001 (with V. Razím): Ke stavebnímu vývoji kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Průzkumy památek VIII/1, 37-66.

2001: K výpovědi pramenů o středověké Chrudimi. Archeologické rozhledy 53, 803-813.

2001 (with J. Sommer): Bývalý kostel sv. Václava ve Vraclavi. Průzkumy památek VIII/2, 97-109.

2000
2000: Archeologia na rynku malego miasta v Czechach. In: Centrum sredniowiecznego miasta. Wratislavia antiqua 2, Wroclaw, 21-46.

2000 (with J. Anderle, J. Zavřel): Průzkum selské usedlosti čp. 2 v Sakách na Slánsku. Průzkumy památek VII/1, 43-70.

2000: Výzkum v místě kašny na Malém náměstí v Hradci Králové. Zpravodaj Muzea východních Čech 26, 107-131.

2000 (with J. Klápště, V. Čulíková, M. Kaplan): Archeologický výzkum v Českém Dubě v roce 1996. Archeologické rozhledy 52, 25-53.

19999
1999: Kastel východočeského typu? A další otázky ze středověké Chrudimi. Archeologické rozhledy 51, 833-871.

1999: Sídelní pás u středověkého Zbečna. In: Mediaevalia archaeologica 1, Praha 1999, 269-296.