Mgr. Burgert Pavel Pavel Burgert

Department: Department of prehistorical archaeology
Job: Specialist
Telephone Number: + 420 327 511 730, + 420 257 014 343
e-mail: burgert@arup.cas.cz
Specialization: Neolithic, mainly the issue of Late Neolithic settlements, their spatial distribution and pottery
Projects:
15-16963S
DF12P01OVV032

Publications:
Burgert, P. 2015: Štípaná industrie z obsidiánu v Čechách. Archeologické rozhledy 67, 239-266.

Burgert, P. 2015: „Stabilitas loci“ of inhabitants of the Stroked Pottery site in Jaroměř. Anthropologie 53/3.

Burgert, P. — Končelová, M. — Květina, P. 2014: Neolitický dům, cesta k poznání sociální identity. In. M. Popelka – R. Šmidtová (eds.): Neolitizace aneb setkání generací. Praha, 29-57.

Burgert, P. 2014: Poutník ze Země východní. Úvod do problematiky obsidiánové štípané industrie v Čechách, Živá archeologie – REA 16, 25-28.

Burgert, P. 2014: Sídelní areál kultury s vypíchanou keramikou ve Starých Jesenčanech. Archeologie východních Čech 5, 5-47.

Burgert, P. 2014: K vnitřní chronologii sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Libišanech (okr. Pardubice). Archeologie východních Čech 4, 5-54.

Bláhová-Sklenářová, Z. – Burgert, P. – Popelka, M. 2014: Neolitické nálezy ze Skřivan u Nového Bydžova ve sbírce pražské univerzity. In: M. Novák – P. Burgert (red.), Sborník k poctě Jiřího Kalfersta, 36-52.

Končelová, M. – Burgert, P. 2014: Jeden objekt jako nevšední výpověď o sídlišti nejstarších zemědělců. In: M. Novák – P. Burgert (red.), Sborník k poctě Jiřího Kalfersta, 146-163.

Burgert, P. 2013: Metamorfózy jednoho sídliště: o proměnách půdorysu neolitického domu v Jaroměři, Živá archeologie – REA 15, 3-5.

*

Academia.edu: https://cas-cz.academia.edu/PavelBurgert