Mgr. Bělinová Kateřina D.

Department: Non-periodical publications editorial board
Job: Technical editor
Telephone Number: 257 014 321
e-mail: belinova@arup.cas.cz
Specialization: High Medieval Age – lamps

Selected bibliography:

Bělinová, K. D.  – Musil, J. 2011: Tyglíkovité lampičky z Chrudimi. Chrudimský vlastivědný sborník 15, 39-59.
Velímský, F. –  Kožíšková,  K. D. – Brzobohatá, H. 2007: Nové poznatky o pohřebišti  bylanské kultury v Čáslavi-Pražském předměstí. Archeologie ve středních Čechách 11, 295-306.