Ing. Hošek Jiří Ph.D.

Department: Department of natural sciences and archaeometry – Restoration laboratory
Job:
Telephone Number: + 420 266 009 391
e-mail: hosek@arup.cas.cz
Specialization: metallography, archaeometallurgy
Projects:
P405/12/2289
IAA800020603
GP404/02/P033

Specialization: evaluation of the quality and reconstruction of iron archaeological artefacts with the aid of metallographic methods; archaeometallurgy

Projects:
The State of Metallographic Investigation of Artefacts from Ancient Blacksmith’s Products in Northern and North-eastern Bohemia (interim)

The Metallography of the Iron from the Přemyslid Hillfort in Starý Boleslav (interim)

Techniques of Blacksmith’s Products in Medieval Towns, Strongholds and Villages in Bohemia

Selected publications from recent years:
2007 (together with Macháček, J. – Gregorová, M. – Hložek, M.): Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi. Památky archeologické XCVIII. 129-184.

2007 (together with Košta, J.): Meč z hrobu 723 v Mikulčicích a jeho metalografický průzkum. In: Z dějin hutnictví 37, NTM Praha, 5-19.

2007 (together with Profantová, N. – Šilhová, A. – Ottenwelter, E.): Bohemian so-called surgical early medieval knives. Metallography 07, Acta Metallurgica Slovaca 1/2007, XIII, Košice, 932-937.

2007 (together with Velímský, F. –Stránská, P.): “Quod me nutrit me destruit” Malin – výzkum hrobu dvou mladých bojovníků. Środowisko pośmiertne człowieka – Funeralia Lednickie, spotkanie 9. Poznań, 390-402.

2007 (together with Smrž, Z. – Šilhová, A.): Sekera s raménky z vrchu Ostrý (k. ú. Březno, okr. Litoměřice) v Českém středohoří. Archeologické rozhledy LIX/2. 336-352.

2006 (together with Šilhová, A.): Metalograficko-restaurátorské průzkumy raně středověkých nožů. Archeologické rozhledy LVIII-1, Praha, 59-75.

2006: Metalografie železných předmětů ze semonické tvrze ve světle studovaných výkovků ze středověkých tvrzí, vesnic a měst. Památky archeologické XCVII, Praha, 265-320.

2006 (together with Košta, J.): Metallography of the 9th century sword of a Great Moravian nobleman buried in Mikulčice (grave No.580). Metalurgija – Journal of Metallurgy, Association of Metallurgical Engineers of Serbia, 199-206.

2006: The metallography of iron objects from Semonice Stronghold in the light of studied forged pieces from medieval strongholds, villages and towns. Metalurgija – Journal of Metallurgy, Association of Metallurgical Engineers of Serbia, 205-218.

2005 (together with Šilhová, A.): Průzkum a restaurování středověkých nožů, in: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů – Plzeň 2005, TM v Brně, 40-43, IV.

2005: Problemy izučenija svarnych švov s vysokoj koncentraciej nikelja v archeologičeskich železnych izdelijach, in: Archeologija i estestvennonaučnye metody, ed. Chernych, I.N. – Zavyalov, V.I., Moskva: Jazyki slavjanskoj kultury, 139-148.