Dr Sawicki Jakub

Department: Oddělení archeologie středověku
Job: Archaeologist
Telephone Number:
e-mail: sawicki@arup.cas.cz
Specialization: Late Medieval archaeology, post-medieval archaeology, material culture
Projects:
18-26503S