Doc. PhDr. Hlaváček Petr, Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: historik
telefon:
e-mail: petr.hlavacek@ff.cuni.cz
specializace: