Svobodová Ljuba

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení: restaurátorka keramiky a porcelánu
telefon: 257 014 399
e-mail: svobodova@arup.cas.cz
specializace: Restaurování a konzervace keramiky, porcelánu, skla, sádrových objektů a jantarů

Ljuba Svobodová se dlouhodobě zabývá restaurováním všech druhů keramiky, včetně kameniny, porcelánu, skla, sádrových objektů a konzervováním jantarů.
V Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. pracuje od roku 1989. V roce 1998 jí byla udělena státní licence MK ČR opravňující k restaurování kulturních památek (pod rozhodnutím MK č. 7604/98). Od roku 2004 Ljuba Svobodová vypracovala přes 751 konzervátorských a restaurátorských zpráv o základním ošetření keramických nádob pocházejících ze záchranných archeologických akcí. Zprávy jsou uloženy v Archivu nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. Podílí se také na přípravě keramických exponátů pro výstavy i expozice (např.: Libice nad Cidlinou – historie na soutoku. Pamětní síň obce Libice nad Cidlinou, Dvacet let výzkumu památky UNESCO. Hrádek v Kutné Hoře.).

Výuka
Od roku 2002 – Střední průmyslová škola grafická, Hellichova 22, Praha. Přednáší předmět: Restaurování a konzervování keramiky I., II.
Od roku 2006 – Vysoká škola chemicko-technologická, Praha. Na VŠCHT. Celoročně se podílí na vedení laboratorních, semestrálních a bakalářských prací.

Publikace:
ASEP