Skřivánková Vendula

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení: restaurátorka a konzervátorka kovů
telefon: 266 009 234
e-mail: skrivankova@arup.cas.cz
specializace: Konzervace, rekonzervace a restaurování archeologických nálezů z kovů. Dále zpracovávání drobných archeologických předmětů ze skla, kostí, paroží, dřeva a papíru. Věnuje se rovněž radiografické obrazové analýze.

Pracovní činnost a výstavy
2019 – 2020 Rekonzervace a konzervace souboru předmětů z manského domu na hradě Křivoklát pro účely výstavy v Národním muzeu v Praze a stálé výstavy na hradě Křivoklát.

Publikace:
ASEP