RNDr. Strouhalová Barbora Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: geoarcheolog
telefon: 257 014 315
e-mail: strouhalova@arup.cas.cz
specializace: geoarcheologie, pedologie, paleoekologie

Zabývá se antropogenním ovlivněním půd v minulosti, studiem prostorových souvislostí mezi lidským osídlením a přírodním prostředím. Zkoumá vypovídající schopnost půd a sedimentů pro archeologii.
V letech 2011-2016 pracovala v laboratoři fyzické geografie na Přírodovědecké fakultě UK. Od roku 2015 působí na Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v.v.i.
Absolvovala fyzickou geografii a geoekologii na katedře Fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK v roce 2010. Postgraduální studium pod dvojím vedením na Fakultě geografie Univerzity ve Štrasburku a Přírodovědecké fakultě UK dokončila v roce 2014 dizertační prací „Step nebo les? Ekologické podmínky vzniku a vývoje černozemí ve Střední Evropě“.

Publikace:
ResearchGate
ASEP