RNDr. Brzobohatá Hana Ph.D.

pracoviště: Oddělení pravěké archeologie
pracovní zařazení:
telefon: 257 014 411
e-mail: brzobohata@arup.cas.cz
specializace: 3D zobrazovací a analytické metody, morfologická variabilita dlouhých kostí dolní končetiny.
Projekty:
DF12P01OVV032

Projekty:

Multidisciplinární průzkum katedrály Nanebevzetí P. Marie (financováno z programu Podpora památek UNESCO Ministerstva kultury)

GAUK (č. 613012, 2012-2014): Kostra pohybového aparátu, tvar, funkce a sociální struktura (hlavní řešitel)

Projekt č. df12p010vv032 (2012 – 2015) v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR:  Archeologické 3D virtualní muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu.

Projekt GA ČR č. 17-01878S (2017-2019): „Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích“

Projekt Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví (DONOTE)  MŠMT ČR CZ.02.2.69/0.0/ 0.0/16_018/0002686 (2017 – 2022)

 

Publikace:

2019: Brzobohatá H, Frolík J, Zazvonilová E. Bioarchaeology of past epidemic- and famine-related mass burials with respect to recent findings from the Czech Republic. IANSA Interdisciplinaria Archaeologica Natural Sciences in Archaeology.

2019: Brzobohatá H, Krajíček V, Velemínský P, Velemínská J. Three-dimensional geometry of human tibial anterior curvature in chronologically distinct population samples of Central Europeans (2900 BC – 21st century AD). Scientific Reports 9:4234.

2019: Sanchez-Quinto F, Malmström H, Fraser M, Girdland-Flink L, Svensson EM, Simoes LG, George R, Hollfelder N, Burenhult G, Noble G, Britton K, Talamo S, Curtis N, Brzobohatá H, Šumberová R, Götherström A, Storå J, Jakobsson M. Megalithic tombs in western and northern Neolithic Europe were linked to a kindred society. PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences 116: 9469-9474.

2017: Brzobohatá H, Šumberová R, Votrubová-Dubská J, Vaněk D. A case of sharp force trauma to the skull of female buried within a Neolithic rondel, Kolín (Czech Republic). Collegium Antropologicum 41:297-303

2017: Votrubová J, Brzobohatá H, Brestovanský P, Tomášek P, Vaněk D. DNA analysis of lineage markers from skeletons from a mass grave related to the Battle of Reichenberg in 1757. Forensic Science International: Genetics Supplement Series. doi: 10.1016/j.fsigss.2017.09.033

2017: Votrubová J, Emmerová B, Brzobohatá H, Šumberová R, Vaněk D. Comparison of two Neolithic mtDNA haplotypes from a Czech excavation site with the results of mitochondrial DNA studies on European Neolithic and Mesolithic individuals. Forensic Science International: Genetics Supplement Series. doi: 10.1016/j.fsigss.2017.09.032

2017: Kotěrová, A., Velemínská, J., Dupej, J., Brzobohatá, H., Pilný, A., Brůžek, J.: Disregarding population specificity: its influence on the sex assessment methods from the tibia. International Journal of Legal Medicine 131:251-261, doi.org/10.1007/s00414-016-1413-5

2016: Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Velemínská, J.: Sexual dimorphism of the human tibia through time: insights into shape variation using a surface-based approach. PLoS ONE 11(11): e0166461. doi:10.1371/journal.pone.0166461

2016: Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Sedlak, P., Velemínská, J.: Diachronic changes in size and shape of human proximal tibia in Central Europe during the latest 1200 years. HOMO – Journal of Comparative Human Biology 67:433-446,  doi:10.1016/j.jchb.2016.10.002

2016: Votrubová-Dubská, J., Vaněk, D., Zikmund, J., Mestek, O., Urbanová, V., Brzobohatá, H., Brestovansky, P.: Technical note: Efficient removal of a PCR inhibitory agent (vivianite) found on excavated bones. Forensic Science International 261, 8–13. doi:10.1016/j.forsciint.2015.12.043

2015: Brzobohatá, H.: Nemoci a ranhojiči. In Květina, P. (Ed.) Minulost, kterou nikdo nezapsal. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 435-441

2015: Brzobohatá H, Šumberová R, Likovský J. Pohřby jedinců s postižením pohybového aparátu na pohřebišti kultury zvoncovitých pohárů v Kolíně (střední Čechy). Archeologické rozhledy LXVII:193-212.

2015: Vaněk D, Brzobohatá H, Šilerová M, Horák Z, Nývltová-Fišáková M, Vašínová-Galiová M, Zedníková-Malá P, Urbanová V, Dobisíková M, Beran M, Brestovanský P. Complex analysis of 700-year-old skeletal remains found in an unusual grave. Anthropology 2:138. DOI: 10.4172/2332-0915.1000138.

2015: Brzobohatá H, Krajíček V, Horák Z, Velemínská J. Sex classification using the three-dimensional tibia form or shape including population specificity approach. Journal of Forensic Sciences 60:29-40

2014: Brzobohatá H., Krajíček V., Velemínský P., Poláček L., Velemínská J.The shape variability of human tibial epiphyses in an early medieval Great Moravian population: a geometric morphometric assessment. Antropologisher Anzeiger 71:219-236.

2014: Valentová J, Šumberová R, Brzobohatá H, Likovský J.: Nemocný, zraněný a sám. Ojedinělý mladolaténský kostrový hrob z Kolína. In: Čižmárová J, Venclová N, Březinová G (Eds.). Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno: Moravské zemské muzeum, pp 595-614.

2012: Květina P., Končelová M., Brzobohatá M., Šumberová R., Řídký J., Pavlů I.: Neolithic settlement in Bylany: taking a new look at old digs. International Journal of Heritage in the Digital Era 1, suppl. 1: 61-64. DOI 10.1260/2047-4970.1.0.61

2012: Šumberová R., Brzobohatá H., Končelová M., Květina P.: A Journey through Time and the Landscape. Exhibition report. The European Archaeologist 38:31-34.

2012: Brzobohatá, H. – Likovský, J.: O lidech. In: Šumberová, R. (ed.): Cesta napříč časem a krajinou. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., ISBN 978-80-87365-52-6, 59-66.

2012: Brzobohatá H., Prokop J., Horák M., Jančárek A., Velemínská J.: Accuracy and Benefits of 3D Bone Surface Modelling: a Comparison of Two Methods of Surface Data Acquisition Reconstructed by Laser Scanning and Computed Tomography Outputs. Collegium Antropologicum 36 (3).

2011: Brzobohatá, H.: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z objektu z doby laténské z Nových Dvorů (střední Čechy). Archeologické rozhledy LXIII, 251-2.

2010: Likovský J., Malyková D., Brzobohatá H., Stránská P.: Causations and Methods of the Skull Trepanation in the Past from the Point of View of the Latest Findings from the Czech Territory. Anthropologie 48/1, 19-32.

2008: Velímský F., Kožíšková  K. D.  , Brzobohatá H.: Nové poznatky o pohřebišti kultury bylanské na Pražském předměstí města Čáslav. Archeologie ve středních Čechách 11, 295-306.

2008: Velímský F., Pospíšil A., Brzobohatá H., Štaffen Z.: Příspěvek k poznání stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory. Průzkumy památek XIV, 57-70.

2008: Velímský F., Brzobohatá H.: K pohřebišti kultury bylanské na kolínském předměstí Šťáralka. Archeologie ve středních Čechách 12, 449-458.