RNDr. Brzobohatá Hana Ph.D.

pracoviště: Oddělení pravěké archeologie
pracovní zařazení:
telefon: 257 014 411
e-mail: brzobohata@arup.cas.cz
specializace: 3D zobrazovací a analytické metody, morfologická variabilita dlouhých kostí dolní končetiny.
Projekty:
GA21-09637S Epidemie a hladomor v životě obyvatel středověké Kutné Hory z pohledu bioarcheologie
DF12P01OVV032 Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu
613012 Kostra pohybového aparátu, tvar, funkce a sociální struktura (GAUK, 2012-2014, hlavní řešitel)
613012 Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích (člen týmu)
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002686 Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví (DONOTE) (účastník)

Další projekty:
Multidisciplinární průzkum katedrály Nanebevzetí P. Marie (financováno z programu Podpora památek UNESCO Ministerstva kultury)

Publikace:
ASEP