prof. PhDr. Neustupný Evžen CSc.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny (emeritní)
pracovní zařazení: archeolog
telefon:
e-mail: neustupny@arup.cas.cz
specializace: neolit a eneolit střední Evropy, teorie a metodologie, zejména prostorová archeologie. Nyní také: Západočeská univerzita v Plzni, katedra archeologie (od r.1998).
Projekty:
GD404/03/H046
IBS8002001
GA404/95/0523
Publikace v prodeji:
978-80-87365-56-4
978-80-86124-77-3

Projekty:

Vytvoření ideje a účast na projektu katedry archeologie v Plzni „Opomíjená archeologie“ (výzkum lesního prostředí, nivních sedimentů, suťových kuželů apod.; zejména hledání eneolitických mohyl, polních systémů, stop osídlení zničeného erozí atd.)

.

Výběr z publikační činnosti:

2004: Remarks on the Origin of the Linear Pottery culture. In: Lukes, A and M.Zvelebil (eds), LBK Dialogues (BAR International Series 1304). Oxford, 3-5

2003: The Non-Practical Dimensions of Prehistoric Landscapes. In: Kunow,J. und J.Müller (eds), Archäoprognose Brandenburg I (Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 8), 291-296

2001a: Hlavní problémy prostorové archeologie – Principal problems of spatial archaeology. In: J.Kozłowski i E.Neustupný (eds.), Archeologia przestrzeni – Metody i wyniki studiow osadniczych w dorzeczach górnej Laby i Wisły, 7-26

2001b: The origin of Megalithic Architecture in Bohemia and Moravia. In: The Archaeology of Cult and Religion (eds. P.F.Biehl, F.Bertemes and H.Meller. Budapest: Archaeolingua), 203-207

2001c: The cognitive role of archaeology. In: Z.Kobyliński (ed.), Quo vadis archaeologie? (Whither European Archaeology in the 21st century?) , 30-37

2000: Dvě archeologie – Two archaeologies. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezska univerzita 5/2000