prof. PhDr. Klápště Jan CSc.

pracoviště: Oddělení archeologie středověku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 320
e-mail: klapste@arup.cas.cz
specializace: archeologie středověku

Publikace:
ASEP