prof. PhDr. Gojda Martin CSc., DSc.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 409
e-mail: gojda@arup.cas.cz
specializace: krajinná archeologie, dálkový archeologický průzkum a letecká fotografie, teorie a metodologie, raný středověk

Věnuje se výzkumu pravěké a historické krajiny. S tím souvisí jeho zaměření v oblasti metodologie na neinvazivní archeologické postupy, a především na metody dálkového průzkumu a jejich praktické uplatnění při výzkumu forem, hustoty a struktury osídlení v minulosti krajiny Česka. Zajímají ho také teoretické otázky týkající se společenského významu archeologie a archeologie raného středověku.
V ARÚ pracuje od roku 1980, zpočátku jako vědecký aspirant v na oddělení slovanské archeologie (dizertační práce o vývoji osídlení dolního Povltaví od 3. do 12. stol., publikována r. 1987 v Anglii). Od r. 1992 vede dlouhodobý program letecko-archeologického průzkumu a archiv letecké fotografie ARÚ.

Od konce 90. let minulého století přednáší archeologii krajiny, nedestruktivní metody, dálkový průzkum a archeologii raně středověké Evropy – s přestávkami na MU v Brně a UP v Olomouci, trvale pak na ZČU v Plzni, od r. 2007 jako mimořádný a nyní jako řádný profesor Archeologického institutu univerzity UKSW ve Varšavě.

Publikace:
ASEP
Academia.edu
ResearchGate
https://kar.zcu.cz/doc/gojda/