Poupová Jana

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku – pracoviště Kutná Hora
pracovní zařazení: administrativní pracovnice
telefon: 327 511 730
e-mail: archeologiekh@seznam.cz