PhDr. Zápotocký Milan CSc.

pracoviště: Emeritní pracovník
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 362
e-mail: zapotocky@arup.cas.cz
specializace: eneolit střední Evropy, raný středověk severozápadních Čech
Publikace v prodeji:
978-80-87365-56-4 Prehistory of Bohemia 3. The Eneolithic

Studium:
– 1952-1957 Filosoficko-historická fakulta KU v Praze, obor prehistorie – národopis, seminář univ. prof. J. Filipa (1957 dipl. práce: Počátky eneolitu v Čechách), prom. hist.;
– 1966 CSc. (Slovanské osídlení na Litoměřicku);
– 1968 PhDr.

Zaměstnání:
– 1956-1960 Severočeské krajské muzeum v Teplicích (ved. pravěkého oddělení);
– 1960-1973 Okresní muzeum v Litoměřicích (ved. pravěkého oddělení);
– 1968-1969 studijní pobyt (Humboldt-Stiftung: Institut für Ur-und frühgeschichte der Universität Kiel, NSR, univ. prof. G. Kossack);
– 1989 dopisující člen Německého archeologického ústavu v Berlíně;
– 1968 čestné uznání ministerstva kultury za práci v muzejnictví;
– 1969 Krajská cena Severočeského kraje za práci v kultuře.
– od 1973 Archeologický ústav ČSAV v Praze (vědecký pracovník).

Výzkumy:
– 1956-1973 výzkumy na území Severočeského kraje;
– 1973-1979 expedice ARÚ v Bylanech, záchranné a systematické výzkumy na Kutnohorsku a Čáslavsku;
– 1980-1989 výzkum eneolitického hradiště Kutná Hora – Denemark (s M. Zápotockou); 1989-1990 pravěké a raně středověké hradiště Kutná Hora – Cimburk.

Projekty:

– 1999-2001: Hradiště Denemark u Kutné Hory a závěrečný úsek středního eneolitu v Čechách (3000-2800 př.n.l.). Projekt GAČR č. 404/99/0935.

– 2002-2004: Výšinná sídliště a hradiště řivnáčské kultury v Čechách (ca 3100-2800 př. Kr..): Kutná Hora – Denemark (spolu s M. Zápotockou). Projekt GAČR č. 404/02/0481.

– 2004-2006: Syntéza českého pravěku. Spolupracovník pro kapitolu eneolit (spolu s E. Neustupným, M. Dobešem a J. Turkem): kultura nálevkovitých pohárů, starší/bolerázský a střední/klasický stupeň badenské kultury, bošácká skupina, kultury řivnáčská a chamská. Projekt GAČR č. 404/06/1262.

– 2005-2007: Badenská kultura v Čechách (ca 3400-3100 před n.l.). Projekt GAČR č. 404/05/2047.

– 2008-2009: Raně eneolitická jordanovská kultura (ca 42-40. stol. před n.l.): sídelní areály, periodizace. Projekt GAČR č. 404/08/1176.

– 2010-2011: Severozápadní Čechy ve starším eneolitu (38.-34. stol. př. Kr.): sídelní areály, periodizace. Projekt GAČR č. P405/10/1499.

Publikace:
ASEP