PhDr. Tomková Kateřina

pracoviště: Oddělení archeologie středověku – pracoviště Pražský hrad
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 224 373 350
e-mail: tomkova@arup.cas.cz
specializace: raný středověk, přemyslovské hradiště Levý Hradec, pohřebiště, šperk
Výzkumy:
Projekty:
14-36938G
GA14-25396S
IAA800020903
ICE800020601
GA404/05/2671
GA404/05/0232
GA404/01/0853
IAE8002106
Publikace v prodeji:
978-80-87365-48-9
80-86124-56-8

Výběr z publikační činnosti:

Academia.edu

Tomková, K. – Košta, J. 2015: Raně středověké pohřebiště v Mělníku-Rousovicích, Archeologie ve středních Čechách 19, 271–318.
Černá, E. – Tomková, K. – Hulínský, V. 2015: Proměny skel od 11. do konce 13. století v Čechách, Archeologické rozhledy 67, 79–108.

Venclová, N. – Tomková, K. 2014: Glasschmuck in Böhmen von der Bronzezeit bis ins Frühmittelalter: Archäologie und Archäometrie. In: Černá, E. – Steppuhn, P. (Hrsg.), Glasarchäologie in Europa. Regionen – Produkte – Analysen. Beiträge zum 5. Internationalen Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas, Seiffen/Erzgebirge, Most, 221–237.

Tomková, K. 2014: Prsteny z pohledu nálezů z Levého Hradce a žalovského předpolí. Archeologie západních Čech, 7, 8-89.

Tomková, K. 2014: Sv. Vojtěch a Levý Hradec. In: Kroupa J. K. – Polanský, L. – Sláma, J., Po stopách sv. Vojtěcha, Antiqua Cuthna 3, 199–208.

Maříková-Kubková, J. – Tomková, K. 2014: Quo vadis, Excavations at Prague Castle?. In: Carnap-Bornheim, C. (Ed.), Quo vadis? Status and future perspectives of long-term excavations in Europe. Neumünster. 265–278.

Tomková, K. 2013: Archeologie o počátcích raně středověkého českého státu – pramen či ilustrace dějin. In: Banaszkiewicz, J. – Kara, M. – Mamzer, H. (eds.), Instytucja „wczesnego państwa“ w perspektywie wielości i różnorodości kultur, Poznań, 273–301.

Tomková, K. 2013: Urbs Praga und Levý Hradec – von Sklaven zu Fürsten, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas (BUFM) 70, Langenweissbach, 43–55.

Tomková, K. – Hlava, M. – Soukup, M. B. 2013: Dva žalovské omyly aneb ještě jednou o dvou zlatých špercích z Jírovy sbírky, Archeologie ve středních Čechách 17, 185–205.

Tomková, K. 2012: Jantar jako doklad dálkových kontaktů v raně středověké střední Evropě. In: K. Grążawski – M. Dulinicz (eds.), Pogranicza kulturowe w Europie średniowiecznej. Słowianie i ich sąsiedzi. Brodnica – Warszawa – Olsztyn, 161–193.
Košta, J. – Tomková, K. 2012: Olivenperlen – ein gemeinsames Kapitel der Geschichte der frühmittelalterlichen Kultur in Böhmen und Bayern, Fines transire 21, 199 –214.

Chytráček, M. – Tomková, K. – Pokorný, P. – A. Danielisová, A. 2012: Vladař im Mittelalter (Seit Václav Hájek von Libočany bis Vavřinec von Březová), Fines transire 21, 103-110.

Košta, J. – Tomková, K. 2011: Olivovité korálky v raně středověkých Čechách a jejich postavení ve středoevropském kontextu, Památky archeologické 102, 307-354.

Košta, J. – Tomková, K. – Hulínský, V. – Zavřel, J. 2011: G-korály v raně středověkých náhrdelnících z Čech v kontextu evropské sklářské produkce přelomu 9. a 10. století, Archeologické rozhledy 63, 586–607.

Tomková, K. 2011: Der Kulturwandel des 10. Jahrhunderts in Böhmen aus archäologischer Sicht, In: Biermann, F. – Kersting, T. – Klammt, A.: Der Wandel um 100, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 60, Langenweissbach, 199-208.

Michnová, V. – Polanský, L. – Tomková, K. – Tymonová, M. 2010: Komárovský poklad. Revize dochované části torza depotu, Numismatické listy 65, 2010/3, 98–126

Tomková, K. 2010: Raně středověké lidské ostatky v sídlištních situacích v Čechách, Hroby na sídlištích 2010. Živá archeologie – Supplementum 2, 162–172.

Polanský, L. – Tomková, K. 2006: Hromadný nález denárů a šperků z Čistěvsi. Revize popisu a dochované části depotu. Numismatický sborník 21, 2006, 83-121.

Tomková, K. 2001: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Díl I., Castrum Pragense 4, Praha.