PhDr. Šumberová Radka Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku – pracoviště Kutná Hora
pracovní zařazení: archeolog, vedoucí pracoviště Kutná Hora
telefon: 327 511 730
e-mail: sumberova@arup.cas.cz
specializace: sídelní archeologie, archeologie regionu, problematika zpracování velkých keramických souborů

Specializuje se na sídelní archeologii, archeologii regionu a problematiku zpracování velkých keramických souborů. Archeologii studovala na FF UK v Praze a ukončila v r. 1989 prací Neolitické podzemní zásobní objekty. V Archeologickém ústavu v Praze pracuje od roku 1992 a spolupracovala s  prof. A. Hardingem z University of Exeter na projektu zpracování opevněného výšinného sídliště Velim – Skalka. V rámci dlouhodobého studia osídlení regionu Kutná Hora se zaměřuje na postneolitická období.

Publikace:
ASEP