PhDr. Profantová Naďa CSc.

pracoviště: Oddělení archeologie středověku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 317
e-mail: profantova@arup.cas.cz
specializace: starší a střední doba hradištní, společenská elita, styky s Avary

Zabývá se staršími úseky raného středověku (6.-10. stoletím) se zaměřením na hmotnou kulturu společenských elit i problémy archeologického odrazu společenské stratifikace.
Od r. 1985 s krátkou přestávkou (r. 1992) pracuje Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v.v.i. V r. 2001 obhájila disertaci a získala titul PhD (CSc). V letech 2001- 2014 učila „ Raný středověk“ na Filozofické fakultě Univerzity v Hradci Králové, od r. 2001- 2017 také „ Problematiku staršího úseku raného středověku“ na Filozofické fakultě FF UK V Praze, tedy své Alma mater (absolvovala tam r. 1984). Aktivně se účastnila mnoha konferencí doma a v zahraničí.

Vydala často se spoluautory 7 knih, z nichž dvě jsou ještě v prodeji. Jedná se o ryze odborné (lokalita Roztoky, Klecany či pohřebiště v Mikulčicích), i knihy určené širší veřejnosti (1. svazek Velké dějiny zemí Koruny české).

Publikace:
Academia.edu
ASEP