PhDr. Hložek Josef Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie středověku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 402
e-mail: hlozek@arup.cas.cz
specializace: kastelogie

Absolvoval v letech 1999-2004 studium bakalářského a magisterského oboru Archeologie a v letech 2008-2010 doktorské studium na Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Zabývá se obdobím středověku a kastellologií. Je editorem/spolueditorem recenzovaného časopisu Castellologia bohemica a vedoucím pořadatelského týmu každoroční mezinárodní kastellologické konference věnované památce prof. Tomáše Durdíka na Křivoklátě. V letech 2004-2008 pracoval jako archeolog ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, od roku 2007 působí jako vědecko-výzkumný pracovník a od roku 2012 jako odborný asistent na katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni.

Publikace
ASEP