PhDr. Frolíková Drahomíra Ph.D.

pracoviště: Oddělení záchranných výzkumů
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 733 575 289
e-mail: frolikova@arup.cas.cz
specializace: raný středověk, velkomoravské hradisko v Uherském Hradišti, keramika 9.-10. stol.
Výzkumy:
50540
27875
Projekty:
14-36938G
PK00P04OPP010

Další výzkumy:
Praha – Dolní Počernice, V Čeňku

Praha 1 – Hradčany, Informační středisko ve Středním křídle Pražského hradu, 2010

Praha 1 – Hradčany, kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu, 2010

Výběr z publikační činnosti:

/Frolíková/-Kaliszová, D. 2014: Polykulturní lokalita Triangl v Praze-Střešovicích. In: Archeologie východních Čech – Supplementum 1. Sborník k poctě Jiřího Kalfersta, 69-77.

/Frolíková/-Kaliszová, D. 2014: Pohřebiště z 10. století v Praze–Střešovicích – předběžná zpráva. Archaeologia historica 39/1, 315-329.

/Frolíková/-Kaliszová, D. 2013: O raně středověké keramice z Pražského hradu trochu jinak. Archaeologia historica 38/1, 107 – 128.

Frolíková-Kaliszová D. – Matiášek J., 2012: Archeologie v budově kaple sv. Kříže. Archaeologia historica 37/12/2, 513 – 527.

Frolíková-Kaliszová D., 2011: Nové poznatky k vývoji příčného opevnění Pražského hradu. Výsledky výzkumu ve Středním křídle Pražského hradu v roce 2010. Archaeologia historica 36/1, 177-191.

Frolíková-Kaliszová D., 2011: Skleněné korálky z Uherského Hradiště – příspěvek k poznání chemického složení skel raného středověku. In: Historické sklo 5, ed. Černá E., Most, 59-66.

Frolíková-Kaliszová D. 2011: Nové poznatky k vývoji příčného opevnění Pražského hradu, Výsledky výzkumu ve Středním křídle Pražského hradu v roce 2010. Archaeologia historica 36/1, 177-191.

Frolíková-Kaliszová D., 2011: Nachgroßmährische Entwicklung der Agglomeration Uherské Hradiště – Staré Město. In: Biermann F. – Kersting T. – Klammt A. (hrsg.), Der Wandel um 1000. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas(BUFM) 60. Langenweissbach, 209–214.

Frolíková-Kaliszová D. 2009: Bronzový křížek z Uherského Hradiště (Das kleine Bronzekreuz aus Uherské Hradiště), Archaeologia historica 34, 563-574.

Frolíková-Kaliszová D.  2009: Die Anfänge der Prager Burg im Lichte neuer archäologischer Ausgrabungen. In: Biermann F. – Kersting T. – Klammt A. (hrsg.), Siedlungsstrukturen und Burgen im westslawischen Raum, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 52. Langenweissbach, 65-76.

Frolíková-Kaliszová D.  2009: Hrnce, hrnky, hrnečky … In: Dresler, P. – Měřínský, Z., (eds.), Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice, Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana, Supplementum 2. Brno, 94-98.

Frolíková-Kaliszová, D. Frolíková-Kaliszová D., 2009: Zlomek skla z Uherského Hradiště (A Glass from Uherské Hradiště), Štúdijné zvesti 45, 2009, 217-219.

Frolíková-Kaliszová D. 2008: Prsteny v hrobové výbavě kostrových pohřebišť od 9. do 13. stol. na Moravě a v Čechách (Die Fingerringe in der Ausstattung vom 9. bis 13. Jahrhundert), Acta archaeologica Opaviensia 3, 143-156.

Frolíková-Kaliszová D. 2007: Der Fluss Morava und der grossmährische Burgwall Uherské Hradiště, In: Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum, hrsg. F. Biermann – T. Kersting. Langenweissbach, 299-306. ISBN-Nr. 978-3-937517-65-0.

Frolíková-Kaliszová, D. 2006: Die Fingerringe von der Prager Burg und ihren Vorfeldern, Castrum Pragense 7, I/2, Praha, 273-274.

Frolíková-Kaliszová, D. 2005: Prsteny z Pražského hradu a jeho předpolí, Castrum Pragense 7 I/1, Praha, 359-385.

Frolíková-Kaliszová, D. 2004: Projevy magie v pohřebním ritu slovanských plochých kostrových pohřebišť na Moravě a v Čechách, In: E. Kazdová – Z. Měřínský – K. Šabatová. eds., K poctě Vladimíru Podborskému, 509-515. Brno.

Frolíková-Kaliszová, D. 2004: Zvířecí kosti z 8.-10. století v Uherském Hradišti a jejich zpracování, Předběžná zpráva. In: G. Fusek, ed., Zborník na počesť Dariny Bialekovej, 75-80, Nitra.

Frolíková-Kaliszová, D. 2003: Olověný křížek z Uherského Hradiště – Otakarovy ulice, Archaeologia Historica 28, 553-560.

Frolíková-Kaliszová, D. 2001: Výzkum na Otakarově ulici v Uherském Hradišti – některé otázky vývoje velkomoravského hradiska, In: L. Galuška – P. Kouřil – Z. Měřínský, eds., Velká Morava mezi východem a západem, Spisy AÚ AV ČR Brno 17, 115-121. Brno.

Frolíková-Kaliszová, D. 2001: Keramika z Uherského Hradiště – technologický vývoj v 9. Století, In: Konference Pohansko 1999, Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I/2000, Z. Měřínský ed., 207 –216. Brno.

Frolíková-Kaliszová, D. 2000: Pokus o analýzu slovanského pohřebiště v Praze-Motole. Památky archeologické 91, 201-249.

Frolíková-Kaliszová, D. 1999: Dřevěné kostely v Čechách v archeologických pramenech (Bohemian wooden churches in archaeological sources), Archeologie ve středních Čechách 3/2, 535-545.