PhDr. Frolík Jan CSc.

pracoviště: Oddělení historické archeologie
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 224 373 271
e-mail: frolik@arup.cas.cz
specializace: archeologie středověku, zejména výzkum hradišť, měst a církevních staveb; výzkum Pražského hradu; problematika složitých stratigrafií. Externě přednáší na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha, na Archeologickém ústavu FF Slezské univerzity v Opavě a Ústavu historických věd FF Univerzity Pardubice

Popularizační projekty
Příběh Pražského hradu (Správa Pražského hradu 2002-2004). Příprava stálé expozice o dějinách Pražského hradu, archeologická část. Zpřístupněna od 6. 4. 2004 (www.pribeh-hradu.cz).

Publikace:
ASEP