PhDr. Dreslerová Dagmar Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 354
e-mail: dreslerova@arup.cas.cz
specializace: krajinná archeologie, pravěké zemědělství, paleoklima, environmentální archeologie, radiokarbonové datování

Mezi témata jejího výzkumu patří krajinná archeologie, sídelní archeologie, modelování, pravěké zemědělství, paleoklima, paleodemografie a archeologie hor. Zaměřuje se na interdisciplinární výzkum spojující archeologii a přírodní vědy, zejména palynologii, paleobotaniku, pedologii, sedimentologii a metody izotopových analýz a propaguje nezbytnost takové spolupráce. Od roku 2004 se podílí na chodu České radiouhlíkové laboratoře CRL (společné pracoviště UJF AVČR a ARUP AVČR). V rámci laboratoře se zabývá možnostmi využití radiouhlíkového datování v archeologii a paleoekologii a datováním archeologických kultur. Působí jako koordinátorka Archeobotanické databáze České republiky CZAD.
V předcházejících letech se věnovala také archeologii starší doby železné (halštatské sídliště Jenštejn – monografie a výzkum halštatského hradiště Boudy) a archeologii říčních niv (holocénní historie středního Labe).
Od roku 1986 působí v ARÚ, postupně v odděleních Prostorové archeologie, Archeologie krajiny a archeobiologie (vedoucí) a v současnosti v Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny (zástupce vedoucího).
Vede kurz Environmentální archeologie na Katedře archeologie FF Západočeské Univerzity v Plzni.

Publikace:
Academia.edu
ResearchGate
ASEP