PhDr. Březinová Helena Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení: vedoucí pracoviště Restaurátorské laboratoře, archeolog
telefon: 266 009 450
e-mail: brezinova@arup.cas.cz
specializace: Specializuje se na problematiku textilní výroby a jejích dokladů v archeologických nálezech z období pravěku, raného a vrcholného středověku, provádí technologické analýzy dochovaných textilních fragmentů z archeologických výzkumů.

H. Březinová se dlouhodobě zabývá historickým vývojem textilní výroby a doklady textilní produkce v archeologických nálezech. Zaměřuje se především na výzkum zachovaných textilií v různých nálezových kontextech (hroby, tumby, smetištní vrstvy, korozní produkty) z raného a vrcholného středověku.

V Archeologickém ústavu AV ČR, Praha pracuje od roku 1994, nejprve v oddělení výzkumu Pražského hradu, od roku 2007 na pracovišti Restaurátorské laboratoře.
Absolvovala archeologii a historii na Ústavu pro archeologii FF UK v Praze v roce 1995 diplomovou prací „Textilní výroba u Slovanů v 6. – 12. století“. Postgraduální studium dokončila tamtéž v roce 2004 disertační prací „Textilní výroba v českých zemích ve 13. – 15. století“.
Přednáší předmět „Textilní výroba v pravěku a raném až vrcholném středověku“ na Ústavu pro archeologii FF UK v Praze a Ústavu archeologie a muzeologie MU v Brně.

Publikace:
ASEP