PhDr. Boháčová Ivana Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie středověku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 350
e-mail: bohacova@arup.cas.cz
specializace: raný středověk, centrální lokality, jejich funkce a výzkum (Pražský hrad, Stará Boleslav), hmotná kultura; externě přednáší na ZČU v Plzni a FF UK Praha;

 

Projekty:
DF13P01OVV014
IAA800020902
GA404/05/2671
GA404/03/0365
GA404/99/1060
KZ97P02OPP006

Vybrané prezentace:

Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy:

workshop pro odbornou nearcheologickou veřejnost 2015

Třeboň 2014 

přednášky:

Archeologie středověké Prahy – Úvod do mezioborového studia archeologických pramenů – FF UK 2012

virtuální výstavy (koncepce a garance realizace):

Praha doby Karla IV.

publikace Průvodce pražskou archeologií

 

Bibliografie: Academia.edu