Moureček Radek

pracoviště: Oddělení záchranných výzkumů – skupina záchranných výzkumů
pracovní zařazení:
telefon: 257 014 347
e-mail: mourecek@arup.cas.cz
specializace: