Mgr. Vondrovský Václav

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon:
e-mail: vondrovsky@arup.cas.cz
specializace: neolit, analýza sídelních areálů, radiokarbonové datování
Projekty:
GA21-16614S Na okraji neolitizace: strategie prvních zemědělců na jihu Čech
EF16_019/0000728 Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií

Primárně se zabývá obdobím neolitu v kontextu střední Evropy. Prostřednictvím analýzy sídelních areálů, jejich nálezových situací a keramiky se snaží rozklíčovat tafonomické procesy, jež utvářely archeologický záznam, ale především aktivity, které se na těchto areálech odehrávaly. V rámci projektu RAMSES se věnuje problematice radiokarbonového datování především v prostředí neolitických sídelních areálů.

V letech 2015-2018 působil jako archeologický technik v Muzeu Jindřichohradecka. Od roku 2016 je studentem postgraduálního studia na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Tématem jeho disertační práce je „Neolitický sídelní areál Praha-Krč, Společenská zahrada: Organizace prostoru sídelního areálu s rondely a problematika formativních procesů“. Na ARÚ působí od roku 2018 v rámci projektu RAMSES.

Publikace:
Academia.edu