Mgr. Vlčková Zuzana

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 416
e-mail: vlckova@arup.cas.cz
specializace: správa AMČR

Absolvovala archeologii na katedře archeologie FF ZČU v Plzni. Zabývala se problematikou pohřbívání, zejména v sídlištním kontextu. Na ARÚ se zabývá správou dat v Archeologické mapě České republiky a péčí o archivní fondy.