Mgr. Velímský Filip Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku – pracoviště Kutná Hora
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 327 511 730, 327 511 731, 723 821 287
e-mail: velimsky@arup.cas.cz
specializace:

Vystudoval archeologii na univerzitě v Hradci Králové a od roku 1999 působí na Archeologickém ústavu AV ČR Praha, na jeho pracovišti v Kutné Hoře. Dlouhodobě se zabývá problematikou charakteru a vývoje raně středověkého a vrcholně středověkého osídlení v jihovýchodní části středních Čech v kutnohorském a čáslavském regionu. Podílí se na záchranných archeologických výzkumech zajišťovaném pracovištěm. Externě přednáší na několika univerzitách v Čechách.
Mezi jeho badatelské zájmy patří: nejstarší slovanské a raně středověké osídlení na Kutnohorsku a Čáslavsku, montánní archeologie a dějiny těžby a zpracování kovů na Kutnohorsku a Čáslavsku, výzkum středověké sakrální a monastické architektury na Kutnohorsku a Čáslavsku a výzkum vývoje a transformace středověkého města Kutná Hora.

Publikace:
ASEP