Mgr. Václavová Čulíková Lucie Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: projektová manažerka
telefon:
e-mail: lculikova@arup.cas.cz
specializace: správa grantových projektů, dálkový průzkum

Projektový manažer ve vědecko-výzkumných projektech. Řeší proces projektového řízení, oblast finančního řízení a management rizik. Zabývá se dotačními příležitostmi na národní úrovni, dále strukturálními a investičními fondy a rovněž mezinárodními projekty.

Od roku 2009 působí na Západočeské univerzitě v Plzni a od roku 2013 rovněž v ARÚ. Je absolventkou Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (obor archeologie). Studium dokončila v roce 2011 disertační prací „Dálkový průzkum pravěkých, středověkých a novověkých polních systémů“.

V roce 2010 absolvovala studijní stáž ve Velké Británii (Department of Archaeology of the University of Sheffield). V roce 2011 pracovní stáž v Cambridge ve firmě „Air Photo Services Cambridge“ a v roce 2013 v Yorku v English Heritage (National Mapping Programme). V letech 2018–2019 získala diplom masterclass „Management in EU Funds“, realizovaný European Academy for Taxes, Economics and Law.

Publikace:
ASEP