Mgr. Unger Jiří

pracoviště: Oddělení terénní archeologie, Oddělení pravěké archeologie
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 347
e-mail: unger@arup.cas.cz
specializace: podoby a mechanismy fungování společností v závěru doby bronzové

Specializuje se na otázky podoby a mechanismu fungování společností v závěru doby bronzové a v současnosti je doktorandem na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinou FF UK v Praze (téma disertační práce „Problematika pohřebního ritu komplexu lužických popelnicových polí“). Dále se věnuje tzv. virtuální archeologii a metodám 3D dokumentace archeologických objektů. Působil na zahraničních výzkumech v Turecku (Güvercinkayasi + Tepecik – Çiftlik), Afghánistánu (Mes Aynak) a spolupracuje na projektu digitální obnovy památek v Sýrii a Iráku (Project Mosul).

Publikace:
academia.eduAcademia.edu
ASEP