Mgr. Tomanová Pavla

pracoviště: Oddělení archeologie středověku – pracoviště Pražský hrad
pracovní zařazení: projektový pracovník
telefon: 224 373 350
e-mail: tomanova@arup.cas.cz
specializace: raný středověk, problematika centrálních lokalit a sídelní struktury
Projekty:
14-36938G

Další projekty:
– DF11P01OVV010 Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti (účast).
– KJB800020803 Akropole libického hradiště – možnosti nedestruktivní archeologie a moderních technologií v procesu studia archeologických pramenů (účast).
– GAP405/10/0556 Archeologie přemyslovských Čech (účast).

Zahraniční projekty:
CEC – Cradles of European Culture – Francia Media Project, Program Culture 2007-2013, (2010-2015) ) (účast)

Další výzkumy:
Kouřim – sv. Jiří – nedestruktivní průzkum akropole hradiště a nejbližšího okolí (spoluautor)

Publikace:
Tomanová, P. 2012: Sonda S. Vyhodnocení části fondu ze systematického výzkumu Rudolfa Turka na akropoli libického hradiště z roku 1950. Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie, 66/1-2, 43-53. (PDF)