Mgr. Švejcar Ondřej Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog (správce AMČR)
telefon: 257 014 406
e-mail: svejcar@arup.cas.cz
specializace: pohřební ritus starší doby bronzové, prostorové uspořádání pohřebních areálů eneolitu až doby bronzové, GIS, správa AMČR

Administrátor Archeologické mapy ČR. Zodpovídá za archivaci dat o archeologických výzkumech a komunikaci s uživateli.
Zabývá se studiem pohřebního ritu starší doby bronzové a problematikou prostorového uspořádání a kontinuitou pravěkých pohřebních areálů, zejména z období eneolitu a doby bronzové, za využití GIS.

Publikace:
Academia.edu
ASEP