Mgr. Starcová Marcela Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny – Archiv
pracovní zařazení: archivářka (vedoucí archivu)
telefon: 257 014 414
e-mail: starcova@arup.cas.cz
specializace: správa a digitalizace archivních fondů, správa pozůstalostí, dějiny ARÚ

Zodpovídá za digitalizaci terénní dokumentace, správu a zpracování pozůstalostí pracovníků ARÚ.

Zabývá se dějinami ARÚ v rámci AV ČR, zvláštní pozornost věnuje fungování instituce v jednotlivých etapách její existence a každodennímu životu bývalých zaměstnanců, jejichž biogramy sestavuje a spravuje.

Publikace:
ASEP