Mgr. Řídký Jaroslav Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: zástupce ředitele ústavu, tiskový mluvčí ARU, archeolog
telefon: 257 014 343
e-mail: ridky@arup.cas.cz
specializace: Pravěká archeologie, subsistenční strategie, rituální objekty, kamenné nástroje
Zájmová oblast: území střední Evropy, Turecko, Súdán
Projekty:
GA ČR 19-16304S Výzkum životního stylu lidí v neolitu a eneolitu na základě distribučních struktur vybraných prvků hmotné kultury a izotopových analýz C, N a S, které odrážejí složení stravy. 2019-2021
15-16963S
DF12P01OVV032

Bibliografie

Aktuální publikační činnost na Academia.edu